Z nami Twoja paczka dotrze bezpiecznie na miejsce!

 

TRANSPORT POLSKA ANGLIA - regulamin

Poniżej prezentujemy, najbardziej istotne punkty naszego regulaminu związanego z naszą usługą: transport Polska - Anglia.

 

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI


1. W zależności od wartości przesyłki Zleceniodawca powinien uiścić stosowne opłaty zgodnie z cennikiem
TRANSPAK.
2. W chwili, gdy wartość przesyłki jest większa niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych), Zleceniodawca ma obowiązek do jej ubezpieczenia poprzez napisanie
na liście przewozowym w rubryce „wartość ubezpieczenia” faktycznej wartości
przesyłki.
3. Umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy TRANSPAK, a instytucją
ubezpieczeniową znajduje się w naszej siedzibie głównej.

 

OTWARCIE PRZESYŁKI

 

1. Otwarcie przesyłki przed dostarczeniem jej do odbiorcy jest możliwe jedynie na żądanie uprawnionych przepisami prawa do tego specjalnych służb.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ TRANSPAK


1. TRANSPAK nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot w przypadkach typu:
a) zmiana miejsca zamieszkania przez adresata;
b) kiedy przesyłka jest, żle zaadresowana;
c) w chwili, kiedy wartość przesyłki znacznie przekracza tą zadeklarowaną;
d) w momencie kiedy jest źle wpisana waga paczki


2. TRANSPAK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub częściowe uszkodzenie paczki w chwili kiedy spowodowane to jest działaniem sił wyższych w chwili rozumienia przepisów prawa.